Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajow
finansowanego z Funduszy EOG.
Z dumą przygotowane
przez Miłość Nie Wyklucza